Onze zwemschool


Zwemles bij Zwemschool Mechelerhof is maatwerk.


Het zwemdiploma is voor de meeste kinderen de eerste officiële beproeving in hun leven. Geen kind is gelijk, dit vergt een persoonlijke benadering en begeleiding. Dat is niet voor ieder zwembad vanzelfsprekend. Zwemschool Mechelerhof snapt dit juist maar al te goed. Daarom wordt er gewerkt met een persoonlijke aandacht voor ieder kind en zijn de instructiegroepjes klein.
Wij stellen uw kind op de 1é plaats, dat doet u toch ook?

Zwemmen en zwemonderwijs.


Veiligheid en het plezier van uw kind staan voorop. 
Vanuit dat oogpunt lessen wij in kleine groepjes die nooit groter dan vier á vijf kinderen zijn en gaan de instructeurs altijd (zowel bij A, als bij B - C) met de kinderen mee in het water. Wij vinden het belangrijk om vooraf een intake uit te voeren, waarbij uw kind met één van de instructeurs van Zwemschool Mechelerhof in het water gaat. Zo kunnen wij de fysieke en mentale mogelijkheden van uw kind vaststellen en die eventueel combineren met uw wensen. 


Speciaal zwemonderwijs en zwemles voor leerlingen die extra tijd of aandacht nodig hebben.


In ons land beseft iedereen de noodzaak van het leren zwemmen. Daarom is het voor veel ouders een must hun kind(eren) zwemles te laten volgen. Het komt voor dat leerlingen met bijvoorbeeld ADHD, PDD of aanverwante gedrags - en ontwikkelingsstoornissen extra tijd of extra aandacht nodig hebben. Met speciaal zwemonderwijs willen wij bewerkstelligen dat kinderen die in de gewone zwemles niet mee komen of van wie van te voren al is vastgesteld dat ze  niet mee kunnen komen, op een verantwoorde manier en op een plezierige wijze tot het “veilig zwemmen” kunnen komen. Ieder kind zal de nodige aandacht en ruimte krijgen die het vraagt.