Welkom bij zwemschool Mechelerhof
 

!!!!BELANGRIJK NIEUWS!!!!

!!!!BELANGRIJK NIEUWS!!!!


Maandag 30 mei hebben wij Zwemschool Mechelerhof en zwembad Mosaqua overleg gehad over de verhuurperiode 2022-2023

Hier werd ons medegedeeld, dat vanaf september 2022 de volgende veranderingen ingaan:

* De dinsdagavond van 18:00-19:00 uur komt te vervallen.
* De zaterdagochtend wordt 15 minuten korter: 7:30-9:45 uur.

WAT BETEKENT DAT VOOR ZWEMSCHOOL MECHELERHOF:

* Omdenken hoe we de kwaliteit kunnen waarborgen waar wij voor   staan.
* 2x in de week zwemmen in het weekend is een uitdaging voor ons en voor jullie.

HOE GAAN WIJ, ZWEMSCHOOL MECHELERHOF, DE ZWEMLESSEN VERZORGEN IN 2022-2023:

* Zwemlessen één keer per week.
* Lesduur van de zwemlessen op zaterdag 45 minuten en op zondag 30 minuten.
* Per tijdstip geven wij les aan één niveau, dus: alleen nieuwe kinderen (klassikale lessen) of alleen 200m of alleen A of alleen B
* Door alleen één niveau per tijdstip te laten komen, kunnen wij de kwaliteit van de lessen handhaven. Wij geven met 5 lesgevers les aan deze kinderen.

WAT BETEKENT DIT VOOR DE OUDERS/ VERZORGERS

* Jullie hoeven nog maar één keer per week te komen.
* Géén inhaallessen meer.
* C lessen komen te vervallen, kinderen die nu voor C zwemmen blijven zwemmen tot aan het behalen van hun C diploma.
* Broertjes en zusjes kunnen niet meer op hetzelfde tijdstip les krijgen.
*nagenoeg geen lesuitval meer.

NIEUWE LESTIJDEN INGAANDE SEPTEMBER 2022

ZATERDAG:
* 7:30-8:15 uur > B lessen
* 8:15-9:00 uur > A lessen
* 9:00-9:45 uur > 200m lessen

ZONDAG
* 7:30-8:00 uur > klassikale lessen
* 8:00-8:30 uur > klassikale lessen

TARIEVEN
* 45 minuten les > € 65,-
* 30 minuten les > € 45,-

Hopende jullie voldoende geïnformeerd te hebben middels dit bericht.

LAAT ONS SVP VOOR 30 JUNI WETEN OF JULLIE HIERMEE AKKOORD GAAN EN DE ZWEMLESSEN BLIJVEN VOLGEN BIJ ZWEMSCHOOL MECHELERHOF!!

www.zwemschoolmechelerhof.nl
Ghis kleinen 06-25063174
Jos Wiertz 06-36280961

Team Zwemschool Mechelerhof